7-nutsturen 2019
7-nutsturen 2019 Foto: Marius Vervik, Marius Vervik

MELLOMLØYPE (5 nuter):

Kjærstadfjellet, Skjørestadfjellet, Fjogstadnuten, Øvre Eikenuten og Dalsnuten.


LANG LØYPE ( 7 nuter):

Lifjell, Sørafjell, Kjærstadfjellet, Skjørestadfjellet, Fjogstadnuten, Øvre Eikenuten, Dalsnuten